ISMA - uw partner voor veiligheid en risicobeheer

ISMA is een onafhankelijke partner die gespecialiseerde adviezen en wetenschappelijk werk op het gebied van explosie- en brandgevaar levert. De raadgevende wetenschappers en ingenieurs van ISMA beschikken over de unieke combinatie van grondige wetenschappelijke kennis én zeer uitgebreide praktische ervaring van alle soorten van processen en constructies.

Zij werken nauw samen met een netwerk van wereldexperts op het gebied van explosies en explosiebeveiliging. ISMA-medewerkers, met een wereldreputatie in hun vakgebied, zijn actief in werkgroepen die Europese normen en richtlijnen opstellen. In Frankrijk is ISMA erkend als “Tiers Expert”, een onafhankelijke en integere derde partij.

Kennis, ervaring en een pragmatische benadering

De mensen van ISMA slagen er telkens in hun grondige proceskennis en uitgebreide experimentele knowhow te vertalen in een ISMA-advies met realistische, pragmatische oplossingen voor het beveiligen van uw procesinstallatie.

Het ISMA-dienstenpakket
 • Advies & expertise
  ISMA-deskundigen hebben een zeer uitgebreide praktische ervaring van alle soorten van processen (gas- en stofexplosies) en constructies onder schokbelasting als gevolg van het effect van explosieven.
   
 • Onderzoek en ontwikkeling
  ISMA zelf voert onderzoek uit, hoofdzakelijk op het gebied van stof- en gasexplosies. Daarnaast onderhoudt ISMA een nauwe band met onderzoekscentra en universiteiten.
   
 • Ondersteuning bij juridische en verzekeringsproblemen
  Juridische en technische deskundigen in de grijze zone tussen wet en technologie: zij staan in voor een efficiënte begeleiding van alle aspecten en kunnen optreden als interface ten behoeve van de directie.
   
 • Keuringen/Certificaten
  ISMA kan bedrijven helpen bij het uitvoeren van een keuring. Op het gebied van certificaten en keuring wordt ISMA door een groot aantal officiële en semi-officiële organisaties in België, Nederland en Frankrijk erkend als onafhankelijke derde partij.
   
 • Opleidingen
  ISMA richt op maat gesneden seminaries, cursussen en opleidingen in voor universiteiten, (postacademische) organisaties en op verschillende niveaus in ondernemingen. Veel gevraagd zijn de opleidingen in verband met de ATEX-wetgeving, zowel voor personeel op de werkvloer als voor directie en kaderpersoneel.
template: home

 
home | sitemap | disclaimer | copyright Irmaco ⰰ0-2016