Activiteitengebieden

Onderzoek

ISMA kan u assisteren in wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot explosieveiligheid, bijvoorbeeld het onderzoeken van de eigenschappen van producten of het verloop van een explosie in een praktische toepassing.

Gas- en stofexplosies

De meeste studies hebben betrekking op gas- en stofexplosies en onderzoeken vragen als: waar kunnen explosieve mengsels ontstaan, wat zijn de mogelijke ontstekingsbronnen, hoe zal een eventuele explosie zich voortplanten en welke maatregelen zijn nodig om de risico's tot een aanvaardbaar niveau te beperken?

PROCES RISICOANALYSE

Welke maatregelen zijn nodig om een installatie explosieveilig te maken? ISMA bezorgt u het antwoord.

ELEKTROSTATICA

Elektrostatische ontladingen zijn een vaak onderschatte ontstekingsbron van gas- en stofexplosies. Om te beginnen worden statische ontladingen niet alleen vermeden door een goede aarding. Er zijn diverse andere ontladingen die andere maatregelen vereisen. ISMA beschikt over een uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van statische elektriciteit, de oorzaken van oplading en de verschillende soorten ontladingen. ISMA beschikt ook over de apparatuur om de geleidbaarheid van producten en voorwerpen te meten en de oplaadniveaus in reële processen te kwantificeren.

WETGEVING

ISMA weet hoe de relevante wetgeving op het gebied van explosiepreventie en -bescherming (ATEX-richtlijnen 1999/92/EG en 2014/34/EU) praktisch moet worden uitgevoerd. ISMA draagt actief bij in werkgroepen die Europese normen opstellen en neemt deel aan internationale groepen van deskundigen die recente ontwikkelingen bespreken.

INCIDENT ANALYSE

ISMA kan helpen om de oorzaak te achterhalen van een brand of explosie incident, om gelijkaardige incidenten in de toekomst te vermijden.