Dienstenpakket

b Risicobeoordeling van processen

De experten van ISMA hebben een uitgebreide praktische ervaring in alle soorten processen (voeding, petrochemie, farmaceutica, ...). Dit maakt een explosierisico-inventarisatie en -evaluatie mogelijk die zich toespitst op de typische risico's van de te beveilligen apparatuur.

f Diensten als getuige-deskundige

Juridische en technische expertise in het grijze gebied tussen recht en technologie: ISMA begeleidt efficiënt alle aspecten en heeft ervaring met het bemiddelen in naam van het management.

g COMPILATIE VAN EVD (ATEX)

Elk bedrijf dat te maken heeft met gas- of stofexplosierisico's is volgens de Europese ATEX-richtlijnen verplicht een EVD op te stellen. In tegenstelling tot wat wel eens wordt gedacht, is het voor een bedrijf niet mogelijk om het opstellen van een EVD volledig uit te besteden. ISMA kan het voortouw nemen en het grootste deel van het document maken (beschrijving, zone-indeling, risicobeoordeling). De praktische uitvoering van technische en organisatorische maatregelen moet echter door het bedrijf worden gepland en uitgevoerd.

m OPLEIDINGSPROGRAMMA'S

ISMA organiseert seminars, cursussen en opleidingsprogramma's op maat. Veelgevraagd zijn opleidingsprogramma's op het gebied van explosieveiligheid, zowel voor personeel op de werkvloer als voor management en leidinggevenden.

n EXPLOSIE-EFFECTEN

In sommige gevallen zijn explosies niet altijd te vermijden, vandaar de noodzaak te voorzien in adequate explosiebeveiliging. ISMA kan helpen bij het ontwerpen van het meest geschikte beschermingssysteem. Op basis van Europese normen en een numeriek simulatie-instrument, gevalideerd door testen, kan ISMA de gevolgen voorspellen van een (geventileerde) explosie veroorzaakt door stof, gas of explosieven.

c ANALYSE VAN INCIDENTEN

Als zich een explosie voordoet, is het van het grootste belang om de oorzaak te achterhalen zodat soortgelijke gebeurtenissen in de toekomst voorkomen kunnen worden. ISMA wordt vaak ingeschakeld om te helpen bij dit onderzoek. In de praktijk liggen vaak een combinatie van menselijke factoren en technische tekortkomingenaan de basis van een incident; met name elektrostatische ontladingen worden vaak onderschat.

k INSPECTIES/CERTIFICERING

ISMA kan bedrijven helpen bij de afhandeling van inspecties. ISMA is erkend door als onafhankelijke derde partij op het gebied van certificatie en inspectie.