Opleidingen

WAAROM ATEX-OPLEIDINGEN?

Het opleiden van personeel dat werkt in gevaarlijke gebieden met potentieel explosieve atmosferen is belangrijk. Enerzijds verschaft een goede training werknemers de kennis en vaardigheden die nodig zijn om het werk veilig uit te voeren. Anderzijds helpt het om te voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in prestatiegerichte voorschriften die werkgevers en managers een algemene plicht opleggen om de veiligheid van hun werknemers te garanderen.